Haldusüsteemist

Veebipõhine Haridusasutuste Haldussüsteem nimega HALDO (www.haldo.ee) on loodud Eliis Tarkvara OÜ poolt koostöös Eesti omavalitsustega ja põhineb paljuski tänastele reaalsetele töömeetoditele ja parendussoovidele ning sobib seega hästi kasutamiseks kõigis linnades ja valdades. HALDO jaotusalgoritmide välja töötamisel on palju koostööd tehtud ka TTÜ majandusteaduskonna EEMD projekti liikmetega, et luua parim ja õiglaseim mehhanism laste jaotamiseks haridusasutustesse.

Funktsioonid:

- Omavalitsusel automatiseerida laste haridusasutustesse määramise protsessi ja lapsevanemate taotluste/avalduste esitamise protsessi
- Lapsevanematel ise esitada oma lapse kooli või lasteaeda määramise taotlusi koos haridusasutuste eelistustega
- Omavalitsusel muuta haridusasutuste mahutavust ja asutuste vahel laste jaotamise algoritmi prioriteete, näiteks:
1. Lapse kaugus koolist/lasteaiast
2. Lapse sünnikuupäev
3. Õe-venna samas asutuses käimine
- Omavalitsusel ise käivitada jaotusprotsessi ja jälgida jaotamise tulemusi koos põhjendustega, mida lapsevanematele
pretensioonide korral esitada
- Lapsevanematel samas süsteemis ID-kaardiga kinnitada oma lapsele pakutud koht või taotleda lastehoiutoetust
- Omavalitsusel määrata haridusasutuste vabadele kohtadele uusi või ootejärjekorras lapsi terve õppeaasta jooksul
- Koolide ja lasteasutuste juhatajatel ise jälgida laste vasuvõttude seisu oma asutuse piires